Prívesné vozíky Miltak ...
... a odveziete si aj slona!

MILTAK

M. R. Štefánika 856
093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 172 94 053
DIČ: SK 10 20 77 04 65

+421(0)57 44 234 54
+421(0)905 750 672