Prívesné vozíky Miltak ...
... a odveziete si aj slona!


V ponuke máme tiež prívesy určené na zvláštne využitie. Jedná sa o prívesy na prepravu vodných skútrov, člnov, štvorkoliek, osobných automobilov a živých zvierat. Tieto prívesy sú konštrukčne riešené podľa potrieb zákazníka vždy na zákazku. Prívesy sú podľa požiadavky doplnené o funkčné diely ako nájazdy a lyžiny, podlahové kotviace oká, navijáky a podobne. Nakoľko sa jednotlivé varianty môžu značne líšiť je potrebné rozmery, konštrukčné riešenie a príslušenstvo prívesu dohodnúť buď osobne, prípadne písomnou formou. Cena konkrétneho prívesu bude kalkulovaná následne podľa zadaných parametrov.