Prívesné vozíky Miltak ...
... a odveziete si aj slona!


V ponuke máme ťažné zariadenia s guľou ISO 50 pre všetky typy osobných a úžitkových motorových vozidiel, vyrobené v súlade s medzinárodnýmí a národnými smernicami a normami. Sú v dvoch prevedeniach, ktoré sa líšia spôsobom odnímania spojovacej gule. Prvé prevedenie je skrutkové odnímanie pri ktorom je na demontáž spojovacej gule nutné použiť náradie (vidlicový alebo prstencový kľúč). Toto prevedenie je predovšetkým vhodné pre tých, ktorí predpokladajú, že spojovaciu guľu budú odnímať menej často. Druhé prevedenie je bajonetové odnímanie pri ktorom si demontáž gule nevyžaduje žiadne náradie a nekladie zvláštne nároky na fyzickú alebo technickú zdatnosť . Takéto prevedenie je vhodným riešením pre častých používateľov.

Skrutkové odnímanie
Bajonetové odnímanie